EGO

személyes weblapom

a motivációs levél sokkal személyesebb jellegű: benne egyéni motívációinkat, viszonyunkat ismertetjük az adott iskolával, céggel szemben.

4. A levélben fogalmazzuk meg, miért érdekel az adott szak, állás, hogyan áll összhangban szakmai céljainkkal az általuk kínált szakirány, munkakör

az írás ne legyen terjengős, terjedelme soha ne legyen több egy oldalnál!

11. Ügyeljünk továbbá arra is, hogy átlátható, könnyen olvasható legyen szövegünk: az olvasó rögtön megtalálja a részt, amire kíváncsi!

egyszerű, tényszerű és rövid.

15. Lehetőség szerint névre szóló megszólítást alkalmazzunk!
16. A levél elején írjunk arról, hogy honnan szereztünk tudomást az intézményről, álláslehetőségről!

18. A levelet elköszönéssel zárjuk.

·  Minden oldal tetején legyen rajta a neve.

·  Az elején tüntesse fel személyi adatait egy külön bekezdésben (értesítési cím és napközben elérhető telefonszám feltétlenül legyen rajta).

Az önéletrajz főbb elemei a következők legyenek (leginkább ebben a sorrendben javasolt): személyi adatok, végzettség, egyéb szakképzettség (tanfolyamok, tréningek stb.), tudományos tevékenység, publikációk, oktatás (ha nem alaptevékenység), munkahelyek (megnevezés, beosztás, tevékenységi kör), szakmai szervezeti tagság, nyelvtudás és annak szintje (nem a nyelvvizsga, hanem a tudás a fontos), számítógépes ismeretek (nem informatikai pozíció betöltése esetén), jogosítvány/autó.

·  A fenti elengedhetetlen önéletrajzi elemeket kiegészíthetjük még a következőkkel: érdeklődési kör, hobby, család, társadalmi tevékenység, társadalmi szervezeti tagság, kitüntetések.

·  Amennyiben a szakmai tapasztalat már nagyobb hangsúllyal szerepel, mint a tanulmányok, akkor javasoljuk, hogy inkább a szakmai tapasztalatok kövessék a személyi adatokat.

 • ·  Az időpontokat elég évben megadni (ha az időtartam egy évnél rövidebb, mellé lehet írni a hónapok számát).

  Mi az a hozzáadott érték, amit Ön a cég számára képvisel, ami miatt Önt kell hogy alkalmazzák.

  Nyomtatott fromában kell elkészíteni.
 • Terjedelme egy oldal, se több, se kevesebb
 • Hivatalos levél formájában írjon, fejlécben a címzett és a küldő nevével és címével, alul dátummal és aláírással.
 • A megszólítás névre szóljon (ha csak lehet, tudjuk meg, ki az illetékes), tudja meg a pontos beosztását, ügyeljen a név és a beosztás pontos leírására.
 • Hangneme legyen pozitív.
 • Fogalmazzon egyszerűen, röviden.
 • Írja le, hogy pontosan milyen munkakörre jelentkezik (ha van, hivatkozási számmal) és honnan szerzett tudomást az álláslehetőségről.
 • Miért szeretne annál a cégnél és abban a munkakörben dolgozni.
 • Írja meg miért alkalmas az állás betöltésére és milyen haszna lesz a vállalatnak az Ön alkalmazásából (ne csak azt írja le, hogy Ön mire képes, hanem azt is, hogy a vállalatnak ez miért jó).
 • Próbálja röviden megfogalmazni karriercélját és segíteni az olvasót (a személyzeti felelőst vagy a vezetőt) abban, hogy az hogyan egyeztethető össze ez a vállalati célokkal. Amennyiben a munka jellege ezt nem követeli meg akkor ez a rész nyugodtan elhagyható.
 • Ha csak lehet, kerülje a tagadó mondatok használatát a levélben. Lehetőleg ne használjon feltételes módot sem.

  Személyes adatok: név, születési dátum, cím, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, állampolgárság.
 • Tanulmányok: legmagasabb iskolai végzettség: a kezdés és a befejezés (várható) dátuma, az iskola és a szak pontos neve.
 • Tapasztalat/munkahelyek/szakmai gyakorlat: munkahelyek fordított időrendi sorrendben, cégnév, kezdés és befejezés dátuma (év, hó), betöltött pozíció, feladatok.
 • Egyéb tanfolyamok, végzettségek, referenciamunkák.
 • Nyelvtudás: Beszélt nyelvek, azok megállapított szintje, nyelvvizsgák, külföldi nyelvhasználat
 • Számítógépes ismeretek: operációs rendszerek, szoftverek, programnyelvek, stb. felsorolása
 • Egyéb: egyéb információk, szabadidős tevékenység, stb.
 • itt közölhetünk egyéb, az önéletrajzból kimaradt információt, személyes indíttatásokat, tulajdonságokat, a munkavállalás hátterét,

  Fejléc
 • Személyi adatok, elérhetoségek
 • Tartalom:
  Hol értesült az álláslehetőségről, miért ehhez a céghez jelentkezett, miért ilyesfajta munkakörre pályázik, miért szimpatikus az adott pozíció, miért lehet Ön hasznos munkaerő a cég számára, és milyen előnyei származnak ebből az adott cégnek.
 • Kérés egy személyes beszélgetést illetően.
 • Aláírás, előzetes köszönetnyilvánítás, stb.

Keltezés, aláírás

Címzés

Hivatalos levél formájában írjunk, a lap bal felső sarkába kerüljön a címzett neve, beosztása, illetve a küldő neve és címe, a lap aljára pedig a dátum és az aláírás. A levél mindig névre szól, tehát címzés előtt tudjuk meg, ki foglalkozik a felvétellel, és mi a pontos beosztása.


Megszólítás

Törekedjünk arra, hogy névre szóló legyen a megszólítás, ne csak Hölgyem/Uram vagy Tisztelt cím álljon ott. Egy kis kutatómunkával könnyen kideríthető a címzett neve, ha más úton-módon nem közölték velünk (telefon, internet stb.). A név mellett a megfelelő cím álljon: Asszony, Úr, Úrhölgy. A hölgyeknél ne hagyjuk el a keresztnevet, férfiaknál elegendő a vezetéknév (Tisztelt Tóth Úr!). Ügyeljünk a név és a beosztás pontos leírására. Nagyon fontos a helyesírás (főleg a nevek), ezért érdemes többször elolvasni, mielőtt kiadnánk a kezünkből! A megszólítás a levél tetején középen álljon.

Hogyan kerültünk vele kapcsolatba, hivatkozás

A levél első mondataiban kell leírni, hogy honnan szereztünk tudomást az álláslehetőségről (internet, újság, ismerős stb.). Fontos itt megnevezni a pozíciót és az adott hirdetés azonosító kódját is, hiszen előfordulhat, hogy a vállalat egyszerre több álláshirdetést adott fel, s így egyszerűbb beazonosítani, melyik hirdetésre jelentkeztünk.


Elköszönés

Udvarias legyen, a leginkább megfelelő forma: Tisztelettel, vagy Szívélyes üdvözlettel. Hosszabb formulák: A mielőbbi személyes találkozás reményében maradok őszinte tisztelettel, vagy: Addig is maradok őszinte tisztelője. Feltétlenül kézzel írjuk alá levelünket, és nevünk mellett tüntessük fel elérhetőségünket is.

CSALÁDINET   MOTIVÁCIÓS   LEVÉL:

http://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/penzugyek/2327/

http://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/penzugyek/13744/munkatarsat_keresunk_a_csaladinethez

Kísérőlevél, motivációs levél

Az önéletrajz szerves kiegészítője a kísérőlevél vagy motivációs levél, melynek tartalmi elemei a következők:

 • Cím, megszólítás - lehetőleg névre szóló legyen
 • A pozíció, melyet meg kíván pályázni (az esetleges hivatkozási számmal együtt) - miért találja érdekesnek a pozíciót
 • Utalás a forrásra, ahonnan a pozícióról értesült (napilap, hetilap, internet, ismerős)
 • Motiváció - miért tartja magát alkalmasnak a pozícióra
 • Személyes találkozó kérése, udvarias elköszönés, ne feledkezzünk meg az aláírásról sem

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az alábbi információkat:

 • karriercél meghatározása
 • személyes adatok (név, lakcím, elérhetőségek - nem előnyös a munkahely e-mail címet megadni)
 • képzettség és tanulmányok fordított kronológiai sorrendben, általános iskola megemlítése nem szükséges
 • szakmai tapasztalatok, munkahelyek és pozíciók megnevezése, feladatok és kompetenciák rövid bemutatása
 • pályakezdők esetén hallgatói tevékenység, szakmai gyakorlat
 • speciális tréningek
 • nyelvismeret, megjelölve, hogy milyen fokon beszéljük az adott nyelvet
 • egyéb ismeretek (vezetői engedély, számítógépes ismeretek)
 • érdeklődési kör (zene, sport, szabadidős tevékyenység stb.)

A kísérőlevél, motivációs levél

Felvitel: 2008.03.26
Elévül: 2011.12.31

Először is el kell dönteni, hogy írunk-e vagy sem. Amennyiben nem kérik, nem kötelező, de ajánlatos. A kísérőlevéllel több személyes ízt adhatunk önéletrajzunknak. Sokat számít az, hogy tudjuk mit, és mennyit kell leírnunk. Ne írjunk oldalakat, azaz ne a mennyiséggel akarjuk elkápráztatni reménybeli munkáltatónkat. Ahhoz, hogy jól megírjuk, jobban át kell gondolni, meg kell fogalmazni motivációnkat, azokat a mozgatórugókat, ami miatt éppen az adott vállalathoz, arra a pozícióra pályázunk. Látni kell magunk előtt karrierünket, rövidtávon mindenképp.


A levelet mindig megszólítással kezdjük, így ebben az esetben is így teszünk! Igyekezzünk nevén szólítani a pályáztatót, hisz nekünk is jól esik, ha nevünkön szólítanak minket. Ez adja a levél személyes jellegét.


A kísérőlevél első szakaszában térjünk ki arra, honnan szereztünk tudomást az álláslehetőségről, ki ajánlotta, melyik újságban vagy honlapon találtuk. Mindenképp jelöljük meg a munkakört, és ha van, akkor írjuk bele az álláshoz tartozó referenciaszámot is.


Ezt követően részletezzük, hogy miért is jelentkezünk erre az állásra. Itt leírhatjuk személyiségjegyeinket, tapasztalatainkat. Ebben a részben kell meggyőzni pályázatunk olvasóját, hogy érdemes minket foglalkoztatni.


A kísérőlevél zárása a szokásos üzleti levél befejezésének felel meg. Köszönjünk el, majd tüntessük fel nevünket, s a készítés dátumát is.


Amennyiben úgy érzed, hogy még mindig van néhány megválaszolatlan kérdésed, vagy csak szívesen megmutatnád nekünk, hogy mire jutottál, keress fel minket a Karrier Irodában, mi szívesen segítünk Neked korrigálni motivációs leveled!

 Mit tartalmazzon az önéletrajz?

A munkáltató kérheti a jelentkezőket, hogy bizonyos adatokra feltétlenül térjenek ki. Amennyiben ilyen követelmények nincsenek, az alábbi témakörök szerepeljenek a cv-ben:

1. Személyes adatok

A személyes adatok száraz tényeket tartalmaznak, úgymint név, születési hely és idő, állampolgárság, elérhetőségek, esetleg családi állapot.

2. Tanulmányok, iskolai végzettség

Ebben a csoportban nem szükséges megemlíteni az általános iskolai tanulmányokat. Lényeges az iskolarendszerű képzések felsorolása a középfokú tanulmányok szintjétől felfelé, esetleges szakképesítések, felsőfokú oklevelek, iskolarendszeren kívüli végzettségek, szakmai tanfolyamok megemlítése.

3. Szakmai és munkatapasztalat

A korábbi munkahelyek felsorolása mellett a munkáltatót az ott eltöltött idő, a betöltött pozíciók megnevezése és röviden a munkakör leírása érdekli. Pályakezdők a cv ezen részén az iskolai tevékenységeiket részletezzék, például: szakmai gyakorlatok, tanulmányi versenyek, közösségi tevékenységek, külföldi tanulmányutak.

4. Nyelvismeret

Ma már e legtöbb helyen követelmény az idegen nyelvek ismerete. Tüntessük fel a nyelvvizsgát, ha van, de sokszor a munkaadók jobban szeretik, ha a nyelvtudás szintjét jelöljük meg (például középfokú angol C típusú nyelvvizsga helyett vagy mellé írjuk azt, hogy társalgási/tárgyalási szintű angol nyelvtudás).

5. Informatikai ismeretek

Ismertessük informatikai felkészültségünk szintjét (pl.: felhasználói szintű), és soroljuk fel, hogy milyen eszközökkel, milyen szoftverekkel vagyunk képesek dolgozni, melyeket alkalmaztunk már korábban.

6. Vezetői engedély

Sok munkakör betöltéséhez előírás a jogosítvány megléte. Tüntessük fel annak típusát és a megszerzés évét.

7. Egyéb

Ebben a csoportban leírhatjuk hobbiinkat vagy egyéb, a munkakör betöltése szempontjából fontosnak ítélt kompetenciáinkat sorolhatjuk fel, például: nyitott személyiség, jó kapcsolatteremtő képesség, stb.

8. Mellékletek

Az önéletrajzban szereplő adatok valódiságának igazolására a munkáltatók mellékletek csatolását szokták kérni. Ezek általában iskolai bizonyítványok másolatai, tanfolyamok elvégzéséről szóló igazolások, referencialevelek, motivációs levél (más néven kísérőlevél).

Kísérőlevél vagy motivációs levél

A kísérőlevél célja, hogy a munkaadó figyelmét még inkább a pályázóra irányítsa. Fontos, hogy a kísérőlevél is rövid, tömör legyen, lehetőleg fél oldalnál ne legyen hosszabb. Mivel levélről van szó, kezdjük megszólítással. A megszólítás arra a személyre irányuljon, akinek a pályázatunkat küldjük. Ha ismerjük az illetékes nevét, akkor azon szólítsuk.

Az első bekezdésben utaljunk arra, hogy honnan értesültünk a meghirdetett pozícióról. Ezután szakmai alkalmasságunkat alátámasztandó tömören soroljuk fel a lényeges végzettségeket, tapasztalatokat. Majd írjuk le, melyek azok a személyes kompetenciáink, melyek segítségünkre lesznek a munkavégzés során, hogy feladatainkat pontosan, hatékonyan elláthassuk.

Ehhez segítségül vehetjük a pozíció kiírását. Térjünk ki azokra a szempontokra, amelyeket a kiírás szerint az elbírálásnál a cég képviselői figyelembe vesznek. Röviden indokoljuk, hogy miért szeretnénk az adott munkakörben dolgozni.

A levél végén utaljunk rá, hogy várjuk a megkeresést, hogy a leírtakat egy „személyes találkozás” keretében is prezentálhassunk. Ne feledjük a dátumot, és a saját kezű aláírást!

a címet pedig vastag betűvel

·  A pályázat szempontjából fontos a korábbi munkakör részletesebb leírására.


Az általánosan elfogadott cv a személyes adatokkal kezdődik és a hobbival zárul. Közötte a munkatapasztalat, az iskolai végzettség, a nyelvtudás és a számítógépes ismeretek fordulnak elő főcímként változó sorrenden.

A tanácsadó azt javasolja, hogy mellékeljenek fényképet is a pályázathoz, illetve számítógépen elküldött életrajz esetén a jobb felső sarokba másoljanak be egy mosolygós, pozitív hatást sugárzó képet.2. Személyi marketing

2.9. Az önéletrajz

2.10. A motivációs vagy kísérőlevél

2.11. Az interjú
Az önéletrajz alapvetően a végzettségről, a gyakorlatról, a tudásról szól, a motivációs vagy kísérő levél a pályázati ambíciókat, motivációkat, elképzeléseket tartalmazza. Míg az önéletrajzban a racionalitás a meghatározó, addig a pályázat inkább tartalmaz emocionális közléseket. Azokat a tényeket, elvárásokat, elképzeléseket tartalmazza, melyek a konkrét álláshirdetésre való jelentkezést alátámasztják. Ezért fontos, hogy pontosan tudjuk:

 • milyen jellegű munkakörre,
 • milyen szervezetbe,
 • milyen feladatra jelentkezünk,

mert ehhez igazítva kell bemutatnunk

 • tapasztalatainkat,
 • képességeinket,
 • ismereteinket.
   

A motivációs vagy kísérőlevél levél formája

 • A kísérőlevél terjedelme ne legyen több egy oldalnál.
 • Legyen tagolt és jól olvasható.
 • Arial vagy Times New Roman betűtípust, és 12-es vagy 13-as betűméretet, másfeles sortávolságot, sorkizárt formát használjunk.
 • Ellenőrizzük a helyesírást!
   

A motivációs levél tartalma

 • Címzett neve, beosztása a levél bal felső sarkában.
 • Alatta a feladó azonosító adatai (név, cím, telefon, e-mail).
 • A levél tetején középen a megszólítás. (Ha nem tudjuk pontosan a címzett nevét, akkor elegendő a Tisztelt Hölgyem/Uram megnevezés.)
 • A levél első mondataiban hivatkozni kell arra, hogy mely hirdetésre (internet, újság megnevezése, stb.), milyen pozícióra jelentkezünk.
 • Ezt követően kell kifejteni, hogy mi motivált az adott céghez, adott munkakörbe való jelentkezésre. Itt utalni lehet az iskolai végzettségre, szakmai tapasztalatra, eddigi munkakörökre, feladatokra.
 • Érdemes kiemelni, hogy mi az, amivel a jövőben hozzájárul majd a cég sikereihez.
 • Udvarias utalás a kapcsolatfelvételre.
 • Dátum.
 • Aláírás.
 • Mellékletek jegyzéke
 • A motivációs levél legyen egyedi, igazodva a meghirdetett elvárásokhoz.

Ami az önéletrajzból kimaradt: a motiváció

A levélnek azt kell közvetítenie olvasója felé, hogy valóban érdekel bennünket a cég tevékenysége. Ezért itt írjunk le minden fontos információt, ami már nem fért bele az önéletrajzba, de fontosnak tartjuk. Fogalmazzuk meg, hogy miért érdekel az állás, mennyire van szakmai célkitűzéseinkkel összhangban az általuk kínált munkakör; hangsúlyozzuk, hogy hosszú távon gondolkodunk (ennek üzenete: munkáltatónk is hosszú távon számíthat ránk). Itt a motiváltságon van a hangsúly, legfontosabb, hogy szándékunkban álljon a siker. Segítsük az olvasót (a személyzeti felelőst vagy a vezetőt) abban, hogy felismerje, karriercélunk hogyan egyeztethető össze a vállalati célokkal

·  Kerüljük a sablonokat, közhelyeket (pl. agilis, kreatív, intelligens, jó megjelenésű, dekoratív, önálló, jó kommunikációs készségű stb), mivel ezek sokszor sztereotípiák, melyeket nem a valódi elvárásoknak megfelelően helyeznek el a hirdetésben. Törekedjünk másként, saját szavainkkal megfogalmazni tulajdonságainkat, amelyeket fontosnak tartunk kidomborítani. Keltsük fel az érdeklődést, hogy önéletrajzunkat kíváncsian olvassák.

·  Ne csak a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárásokhoz igazodjunk, hanem képzeljük el, hogy szerintünk mi mindenre van szükség az adott pozícióban, és említsük meg ezeket is. Pláne ha egyik erényünkről van szó.

riertanácsok » Önéletrajz és kísérőlevél » Tippek a kísérőlevélhez » Fizetési ...

Fizetési igény megjelölése

"Jelentkezni a fizetési igény megjelölésével...". Ismerős ez a fordulat az álláshirdetések szövegeiből? Bizonyára sok álláskeresőnek fejtörést okozott, írjon-e összeget, mennyit, bruttóban vagy nettóban adja-e meg. Egy fejvadász cég képviselőjét kérdeztük.

Az álláshirdetések között böngészgetve láthatjuk: egyre több vállalat már nemcsak önéletrajzot és motivációs levelet kér a pályázáskor, hanem a fizetési igény megjelölését is elvárja. Ügyvezetői asszisztensi, egy könyvelői vagy épp egy programozói pozícióról, a hirdetés így zárul: "Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a fizetési igény megjelölésével az alábbi címen lehet:...".

Mennyi a minimum, ami szükséges?

A jelöltek ilyenkor hajlamosak kétségbeesni, hiszen a jövőbeni feladatok részletes ismerete nélkül kell arra válaszolniuk: mennyi pénzért lennének hajlandóak elvégezni azokat. Szakértők szerint ugyanakkor emiatt nem érdemes több órás gondolkodásba bocsátkozniuk. Egyszerűen csak át kell gondolniuk: mennyi az a minimális összeg, amit a hónap végén mindenképp szeretnének hazavinni.

A pályakezdők járjanak utána a béreknek

Kivételt ez alól a pályakezdők jelentenek. Nekik ajánlott az összeg megjelölése előtt utánajárni, hogy az adott munkakörben milyen bérek jellemzők. "A friss diplomások gyakran esnek túlzásokba elvárások terén. Épp ezért jó, ha a döntés előtt átolvassák a bérekkel kapcsolatban írt cikkeket, átböngészik a kereseti statisztikákat. Ellenkező esetben akár több hónappal is megnövelhetik álláskeresési idejüket" - állítja Szegleti Beáta, a ProfiPower személyzeti tanácsadó iroda munkatársa.

Mindenképp írják be az igényt

Bizonyos pályázók döntés helyett a kérdés előli kitérést választják, "elfelejtik" megjelölni fizetési igényüket. Ezzel azonban többet ártanak, mint használnak. "A munkáltatóknak ezt az elvárását nem tanácsos figyelmen kívül hagyni. Az igényt mindenképp be kell írni. Aki nem teljesíti a feltételt, nem hívják be interjúra" - mondta el Szegleti Beáta.

Az önéletrajzban tüntessék fel

"A fizetési elvárást egyébként az önéletrajzban - és nem a motivációs levélben -, a hobbik utáni sorban tanácsos feltüntetni. Ajánlott egy sávot beírni. Ideális, ha a két összeg közötti különbség nem haladja meg az ötvenezer forintot" - véli Szegleti Beáta.

Nettót és bruttót is lehet

Ha a pályázó 150 ezer forintot mindenképp szeretne hazavinni a hónap végén, akkor beírt fizetési igénye lehet bruttó 250-300 ezer forint. Ha a jelölt ebből hajlandó lenne engedni, akkor írja az összeg mögé: ez egy tárgyalóképes érték" - tette hozzá.

Mint megtudtuk, a cégek nem minden esetben várják el, hogy a bruttó értéket tüntessék fel a jelöltek. Nem kell tehát megijedni: a nettó összeg beírása is megfelel.

A motivációs levél mindig három, világosan elkülöníthető blokkból - a kiszemelt pozíció megemlítéséből, a pályázás okáról szóló részből és az adott pozícióra érzett alkalmasság megindokolásából - áll.

Mivel mindezek magukban üres szavak, csak akkor bírnak értékelhető információval, ha a pályázó konkrét példát is tud hozni a felsorolt pozitívumokra - ám erre többnyire az állásinterjú személyes fordulójában kerül majd sor. Például: "a szeretem a kihívásokat" fordulat helyett írjuk inkább valami hasonlót: korábbi munkahelyemen vezetőm szerint is hatékonyan kezeltem az ügyfélszolgálati munka során felmerülő kellemetlen helyzeteket.

Hol láttuk az állásajánlatot? Milyen pozícióra, miért pályázunk? Ezekre a kérdésekre minden kísérőlevélben válaszolni kell.

A tagolást a következőképpen ajánlott elvégezni: külön bekezdésben kell említeni a megpályázott pozíciót, majd egy új bekezdésben ajánlott feltüntetni, a jelölt miért akarja elnyerni az állást. Új bekezdést igényel az is: miért érzi magát alkalmasnak az állás betöltésére.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 6
Heti: 25
Havi: 204
Össz.: 139 280

Látogatottság növelés
Oldal: Motivációs levél kész.
EGO - © 2008 - 2018 - szemelyesweblapom.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »